VỀ BISCO

GIỚI THIỆU VỀ BISCO VIỆT NAM - #1 VỀ CỔNG TỰ ĐỘNG

BISCO là một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các hệ thống ra vào tự động (automation access systems) ứng dụng trong dân dụng, công nghiệp và thương mại. Cùng với đó là dịch vụ giá trị gia tăng như hỗ trợ miễn phí tại chân công trình , dịch vụ bảo hành, dịch vụ hậu mãi

Giới thiệu BISCO

BISCO luôn tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua đã đánh dấu thành công của doanh nghiệp trong việc chiếm thị phần lớn trong nước và quốc tế. Với hơn 100 cán bộ công nhân viên nỗ lực không ngừng nỗ lực cải tiến năng lực bản thân.

Giới thiệu BISCO

BISCO luôn tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua đã đánh dấu thành công của doanh nghiệp trong việc chiếm thị phần lớn trong nước và quốc tế. Với hơn 100 cán bộ công nhân viên nỗ lực không ngừng nỗ lực cải tiến năng lực bản thân.

Giới thiệu BISCO

BISCO luôn tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua đã đánh dấu thành công của doanh nghiệp trong việc chiếm thị phần lớn trong nước và quốc tế. Với hơn 100 cán bộ công nhân viên nỗ lực không ngừng nỗ lực cải tiến năng lực bản thân.

Giới thiệu BISCO

BISCO luôn tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua đã đánh dấu thành công của doanh nghiệp trong việc chiếm thị phần lớn trong nước và quốc tế. Với hơn 100 cán bộ công nhân viên nỗ lực không ngừng nỗ lực cải tiến năng lực bản thân.

Giới thiệu BISCO

BISCO luôn tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua đã đánh dấu thành công của doanh nghiệp trong việc chiếm thị phần lớn trong nước và quốc tế. Với hơn 100 cán bộ công nhân viên nỗ lực không ngừng nỗ lực cải tiến năng lực bản thân.

Giới thiệu BISCO

BISCO luôn tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua đã đánh dấu thành công của doanh nghiệp trong việc chiếm thị phần lớn trong nước và quốc tế. Với hơn 100 cán bộ công nhân viên nỗ lực không ngừng nỗ lực cải tiến năng lực bản thân.

Giới thiệu BISCO

BISCO luôn tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua đã đánh dấu thành công của doanh nghiệp trong việc chiếm thị phần lớn trong nước và quốc tế. Với hơn 100 cán bộ công nhân viên nỗ lực không ngừng nỗ lực cải tiến năng lực bản thân.
0823.333.357